هدیه خاص چه ویژگی هایی دارد؟

ویژگی‌هایی که یک هدیه خاص باید دارا باشد عبارتند از:

1- ارزش: یک هدیه خاص باید ارزش مناسبی داشته باشد که از نظر گیرنده هدیه، با ارزش به نظر برسد.

2- انعطاف‌پذیری: هدیه خاص باید برای مخاطبان مختلف قابل استفاده باشد و به سلیقه و نیاز دریافت‌کننده قابل تنظیم باشد.

3- منحصربه‌فردی: هدیه خاص باید از نوعی باشد که دریافت‌کننده آن را به یاد بیاورد و احساس خاصی را به او القا کند.

4- جذابیت: هدیه خاص باید جذابیتی برای دریافت‌کننده خود داشته باشد و نظر او را به خود جلب کند.

5- شخصی سازی: زمانی یک کادو یا هدیه خاص می‌شود که توسط شخص هدیه دهنده شخص سازی یا سفارشی سازی شده باشد.